Inskolning 

Inskolningen sker individuellt, och kan skilja sig från barn till barn. Det är den personal som skolar in tillsammans med föräldern som lägger grunden till en trygg start. En inskolning tar dock sällan längre tid än två veckor.