På Lindparken arbetar vi utifrån ett utforskande och projekterande arbetssätt, där barnens tankar, reflektioner och teorier är viktiga. Barnet har en egen inneboende kraft och skapar sin egen kunskap genom nya erfarenheter, möten med andra barn, pedagoger och material. Barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill.

Pedagogerna är medforskande och utmanar barnens nyfikenhet, skapande och upptäckarglädje genom pedagogisk dokumentation. I barnens arbete är processen viktigare än färdiga skapelser och resultat. Vi vill att barnen ska bli medvetna om sin individuella inlärningsmetod och vinningen i ett demokratiskt klimat där vi inspireras av varandra.

Projektarbete

  • Alla barn är lika mycket värda på vår förskola.
  • På vår förskola får pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas.
  • Vi tar hänsyn till alla barns åsikter.
  • Vi stimulerar barns lust att lära.
  • Vi förväntar oss att alla barn kan lära sig nya saker.
  • Vi uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra.