Måltider 


Vår dagliga lunch köper vi från den kommunen. Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Malin Andersson och nås telefonnummer                                018-727 87 67