Den pedagogiska miljön är en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Den ska vara utmanande, avkodad, experimentell, föränderlig och tillgänglig. Miljön är tydlig och utmanande för varje barn. Barnen ges därmed möjlighet att göra själv-ständiga val. Att låta barnen fritt få skapa med allehanda material genererar nytänkande och fantasi.

Innehållet i miljön förändras utifrån vilka barn vi har och vilka projekt vi arbetar med. Vi erbjuder olika miljöer som erbjuder utforskande aktiviteter inom läroplanens mål. Vår miljö skall väcka nyfikenhet, lust och möjlighet att uttrycka sig. Upplevelser och stimulans för alla sinnen ska erbjudas både ute och inne.

På Lindparkens förskola har vi kommit långt med digitaliseringen. Vi använder IKT som ett naturligt inslag i verksamheten varje dag. Vi har en digital ateljé där barnen möts av olika digitala miljöer och utforskande varje dag.