Välkommen till Lindparkens förskola!

Lindparken är ett litet föräldrakooperativ som kan erbjuda barnen en hög pedagogisk kvalité i ljusa väl anpassade lokaler. Förskolan ligger i anslutning till den kommunala skolan, där många av våra barn börjar när de når 6 års ålder. Barngruppen består av max 25 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av två förskollärare och två barnskötare. Här kan du som förälder få en god insyn i ditt barns vistelse på förskolan och en fin gemenskap med övriga föräldrar. Som förälder kan man välja att engagera sig i ett styrelseuppdrag eller bara delta i gemenskapen. Städ och vikarieuppdrag ligger inte på föräldrarna.

Lindparkens Vision

 • På Lindparken arbetar vi utifrån ett utforskande och projekterande arbetssätt, där barnens tankar, reflektioner och teorier är viktiga.
 • Barnet har en egen inneboende kraft och skapar sin egen kunskap genom nya erfarenheter, möten med andra barn, pedagoger och material. Barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill.
 • Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skapande och upptäckarglädje genom pedagogisk dokumentation.
 • I barnens arbete är processen viktigare än färdiga skapelser och resultat.
 • Vi vill att barnen ska bli medvetna om sin individuella inlärningsmetod och se vinningen i ett demokratiskt klimat och inspireras av varandra.
 • Barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga och tänka normkritiskt, olikheter berikar.
 • Barnen ska känna trygghet och glädje.

Barnen ska få nya erfarenheter genom att utforska och reflektera.

På Lindparken erbjuder vi:

 • Utforskande i skog och närmiljön
 • Rörelse och dans i stor gymnastiksal
 • Arbete i ateljé
 • Arbete med ITK
 • Engagerade utbildade pedagoger
 • Öppen och god kommunikation med föräldrarna