Föräldrasamverkan

Föräldramedverkan
Till skillnad mot många andra föräldrakooperativ fungerar Lindparkens förskola mer som en helt vanlig kommunalt driven förskola. Föräldrarnas förpliktelser är få. Däremot hoppas vi att ni vill vara med och bidra till den trygga och familjära atmosfär som präglar vår förskola. Varje familj styr själva till vilken nivå man vill vara engagerad.

Delaktighet 
Som vi redan nämnt ovan, finns inga större krav på delaktighet i verksamheten.

Jämfört med flera andra föräldradrivna förskolor så har Lindparkens förskola valt att anlita lokalvårdare för städning av lokalerna. Vi har valt denna lösning eftersom vi är medvetna om att många föräldrar har svårt att få tid för städning på kvällstid när förskolan har stängt. Vi ser hellre att föräldrarna engagerar sig på ett sådant sätt som direkt gynnar barnen på förskolan.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar, det vill säga föräldrarna. Styrelseuppdraget är frivilligt. Föräldrarna har stor insyn och inflytande över hur verksamheten bedrivs.

Föräldramöte               

Föräldramöte och föräldrasamråd hålls en gång per termin och årsmöte för föreningen hålls en gång per år.

Avgifter                                                                           

Avgiften för förskoleplatsen följer de kommunala avgifterna och betalas till kommunen.

Barnens vistelsetider 
Personalen behöver i god tid veta vilka tider varje barn kommer att vistas på förskolan. Meddela därför alltid rektor senast en månad i förväg om barnens vistelsetider behöver ändras.